Projekt "Pořízení ekologických vozidel"

Pečovatelská služba Trutnov

Pečovatelská služba Trutnov je příspěvková organizace města Trutnova. Získala registraci na poskytování terénní sociální služby – pečovatelská služba a je zařazena do sítě sociálních služeb královéhradeckého kraje.

Služby jsou poskytovány dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb.

Komu je pečovatelská služba určena?

Pečovatelská služba je určena osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, přičemž tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci nebo jiné osoby. Musí se jednat o osoby, které dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a osoby s invalidním důchodem, starší 19 let.

Pečovatelská služba je poskytována i rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Zájemcům, kteří nespadají do vymezenému okruhu osob, nemůže být služba poskytnuta.

Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba je poskytovaná ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů na území města Trutnova a jeho spádových obcí (včetně domů s pečovatelskou službou), ve středisku osobní hygieny v DPS Kryblická 450, Trutnov.

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace