Jak zažádat o službu

Osobně, telefonicky, písemně na níže uvedených kontaktech

V kanceláři sociálního pracovníka na adrese Kryblická 450, Trutnov

Bc. Petra Bereczová, DiS.
sociální pracovník
Kryblická 450, Trutnov
tel. 733 156 858 
bereczova.petra@pecsluzba-tu.cz

 

Prostřednictvím kteréhokoliv pracovníka poskytovatele, který neprodleně předá kontakt na zájemce sociálnímu pracovníkovi

O pečovatelskou službu může požádat zájemce sám, případně prostřednictvím lékaře, opatrovníka, nebo zástupce obecního úřadu. Požádat může též rodina nebo jakákoliv jiná osoba, která se domnívá, že by případný zájemce služby potřeboval.

Sociální pracovník poté provádí sociální šetření v domácnosti zájemce, jehož cílem je posoudit nepříznivou sociální situaci zájemce, posoudit individuální přání a potřeby zájemce, zda tyto potřeby lze prostřednictvím pečovatelské služby realizovat, následně se sjednává rozsah požadované a potřebné péče. Zájemce o službu je povinen poskytnout pravdivé informace, které jsou potřeba pro posouzení jeho nepříznivé sociální situace.

Není možné uzavřít Smlouvu o poskytování služeb se zájemcem, aniž by tato žádost byla poskytovatelem (sociálním pracovníkem Pečovatelské služby) objektivně posouzena v rámci jednání se zájemcem v jeho přirozeném sociálním prostředí.

Postup při jednání se zájemcem o službu

Základní informace o pečovatelské službě obdrží zájemce při prvním kontaktu se sociálním pracovníkem nebo s vedoucími jednotlivých středisek.

V případě vážného zájmu o služby si sociální pracovník sjedná se zájemcem termín návštěvy v jeho domácnosti. Ve výjimečných případech může probíhat prvotní jednání se zájemcem i v nemocnici, případně jiném zdravotnickém nebo sociálním zařízení.

Jednání se zájemcem probíhá standardně formou dvou návštěv. Při úvodním jednání zájemce sdělí svá očekávání a potřeby. Sociální pracovník posoudí nepříznivou sociální situaci zájemce, jeho individuální přání a potřeby, na jejichž základě je dojednán rozsah a průběh poskytování služby. Zájemce je podrobně informován o možnostech Pečovatelské služby a podmínkách jejího poskytování. Současně jsou veškeré informace předány v písemné podobě a zůstávají zájemci k dispozici. Při druhé návštěvě dochází k podpisu Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a dle potřeby se informace upřesňují a doplňují.

Po uzavření smlouvy se klíčový pracovník seznámí se zájemcem a domluví si spolu konkrétní podobu a průběh poskytování jednotlivých služeb v rámci individuálního plánování.

V případě zjištění, že zájemce nespadá do cílové skupiny Pečovatelské služby, případně nesplňuje nepříznivou sociální situaci, smlouva se zájemcem není uzavřena.

Zájemci jsou pak formou základního sociálního poradenství předány informace o dalších sociálních službách, kontakty na úřady a instituce, apod.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace