Sazebník služeb

Sazebník úkonů Pečovatelské služby Trutnov platný od 01.01.2022

                                                      Projednáno a schváleno v Radě města Trutnova dne 20.12.2021, usnesení RM_2021-1331/23

ÚKONY                                                                                                                    ÚHRADY            

                                                        ZÁKLADNÍ ÚKONY:

Základní sociální poradenství bezplatné
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130 Kč/hod.*
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130 Kč/hod.*
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130 Kč/hod.*
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč/hod.*
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč/hod.*
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130 Kč/hod.*
3. pomoc při použití WC

130 Kč/hod.*

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. dovoz nebo donáška jídla

  30 Kč/úkon

2. pomoc při přípravě jídla a pití

130 Kč/hod.*

3. příprava a podání jídla a pití 130 Kč/hod.*
d) Pomoc při zajištění chodu domáctnosti:  
1. běžný úklid a údržba domáctnosti 130 Kč/hod.*
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domáctnosti, například sezonního úklidu 130 Kč/hod.*
3. donáška vody 130 Kč/hod.*
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 130 Kč/hod.*
5. běžné nákupy a pochůzky 130 Kč/hod.*
6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 115 Kč/úkon
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy   70 Kč/kg
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy   70 Kč/kg
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 130 Kč/hod.*
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 130 Kč/hod.*
3. procházka v rámci udržení mobility, či v rámci zachování společ. kontaktu 130 Kč/hod.*

                                           FAKULTATIVNÍ (DOPLŇKOVÉ) ÚKONY1

Dohled nad uživatelem, dohled nad dodržováním léčebného režimu 150 Kč/hod.*
Doprava uživatele automobilem (pouze se službou řidiče, zajišťující dopravu)     8 Kč/km**
Služba řidiče, zajišťující dopravu uživatele automobilem 240 Kč/hod.**
Ceny zprostředkovaných obědů jsou stanoveny ve výši cen u dodavatelů.

 

Vysvětlivky

Pokud poskytování takto označených úkonů včetně času nezbytného na jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se přímo úměrně krátí.

 

** Částka za dopravu odpovídá součtu těchto položek. Zajištění dopravy služebním automobilem nenahrazuje běžně dostupnou veřejnou dopravu.

------------------------------------
1 Fakultativní (doplňkové) úkony lze poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných úkonů (nikoli jako jediný požadovaný úkon), a v  případě, že to umožňuje provoz organizace.
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace