Jak zažádat o službu

 

Potřebujete pomoci s péčí o Vaši osobu a domácnost a sami už to nezvládáte? Máte zájem o pečovatelskou službu? Pokud ano, můžete na nás s důvěrou obrátit, jsme připraveni Vám pomoci.

 

Kdo může žádat?

·        zájemce

·        rodinný příslušník

·        zdravotní personál

·        obecní úřad

·        jakákoliv jiná osoba, která se domnívá, že by případný zájemce péči potřeboval

 

Jak lze o pečovatelskou službu zažádat?

·        osobně na pracovišti sociálního pracovníka: Dům s pečovatelskou službou, Kryblická 450, 541 01 Trutnov

·        telefonicky: Bc. Petra Bereczová, DiS. – 733 156 858

·        písemně: adresa pracoviště sociálního pracovníka (viz výše)

·        elektronicky prostřednictvím e-mailu: bereczova.petra@pecsluzba-tu.cz

 

Žádost zájemce získá

·        v kanceláři sociálního pracovníka na výše uvedené adrese

·        žádost může být zaslána poštou nebo elektronicky na jím uvedenou adresu

·        na webových stránkách organizace (www.pecsluzba-tu.cz, sekce „Dokumenty“)

 

Vyplněnou žádost prosím doručte (osobně nebo poštou) na výše uvedenou adresu nebo prostřednictvím e-mailu (bereczova.petra@pecsluzba-tu.cz). V případě potřeby Vám sociální pracovník bude nápomocen s vyplněním žádosti. Tel. kontakt 733 156 858.

Na základě této žádosti budete kontaktováni sociálním pracovníkem, který Vás navštíví ve Vaší domácnosti (případné výjimky jsou domluveny při prvním kontaktu) za účelem sociálního šetření, které slouží k posouzení nepříznivé sociální situace zájemce ve vztahu k poskytované sociální službě. Jednání může probíhat za přítomnosti rodinných příslušníků, nebo jiných blízkých osob, případně opatrovníka.

Sociální pracovník seznámí zájemce s jeho právy a povinnostmi, s druhy úkonů pečovatelské služby a jejich náplní, smlouvou a vnitřními pravidly a dále s aktuálním platným sazebníkem. Konkrétní dokumenty ponechá zájemci k prostudování.

Sociální pracovník zjistí zájemcovy požadavky, potřeby a přání. Pokud není možné zájemci pečovatelskou službu poskytnout, je mu vysvětlen důvod odmítnutí poskytnutí pečovatelské služby a je mu zajištěno základní sociální poradenství, kam se může obrátit. Z návštěvy zájemce pořídí sociální pracovník záznam.

V návaznosti na návštěvu sociálního pracovníka u zájemce a vyjednání cíle spolupráce zpracuje příslušný sociální pracovník Smlouvu o poskytování pečovatelské služby ve dvojím vyhotovení s nedílnými přílohami a zájemce navštíví za účelem podpisu. V souladu s uzavřenou smlouvou zpracovává sociální pracovník s klientem Individuální plán péče, který obsahuje nastavenou a dojednanou službu. Tento plán průběžně prochází přehodnocením.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace