Veřejný závazek

Poslání - aneb jaký je smysl pečovatelské služby?

Posláním Pečovatelské služby Trutnov je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služba je poskytována i rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.    

Cíle - aneb jaké je směřování pečovatelské služby?

 • podporuje klienty při zajištění jejich základních životních potřeb
 • umožňuje zachovat samostatný a nezávislý způsob života v domácím prostředí klienta
 • podporuje zachování kontaktu s rodinou a okolím
 • oddálení nutnosti umístění do pobytové sociální služby

Zásady - aneb s čím se při poskytování pečovatelské služby setkáte?

 • Práva a důstojnost – pracovníci pečovatelské služby respektují lidská práva a svobody všech klientů, zachovávají jejich důstojnost a možnost volby s vědomím přiměřeného rizika.
 • Přirozené prostředí – při poskytování služby se snažíme zamezit sociálnímu vyloučení klienta, podporujeme ho k životu v domácím prostředí.
 • Služby na míru – služby jsou uzpůsobeny přesně podle potřeb a požadavků každého klienta a průběžně se přizpůsobují jeho situaci.
 • Podpora samostatnosti – při spolupráci s klientem je podporována co nejvyšší možná míra jeho samostatnosti a soběstačnosti. Pracovníci pečovatelské služby klienta podporují, aby se aktivně a podle svých možností podílel na řešení své nepříznivé sociální situace.
 • Partnerský přístup – pracovníci pečovatelské služby jsou klientům oporou a uplatňují rovný přístup dospělého k dospělému. 
 • Profesionalita – pracovníci pečovatelské služby se při poskytování služby řídí předpisy a Etickým kodexem. Všichni pracovníci pečovatelské služby splňují požadavky na odbornou způsobilost a prohlubují si pravidelně svou kvalifikaci.
 • Svoboda a vlastní vůle – pracovníci pečovatelské služby vytvářejí takové podmínky, aby se klient mohl svobodně a informovaně rozhodovat o svých záležitostech.

Cílové skupiny - aneb komu je pečovatelská služba určena?

Cílová skupina označuje osoby v nepříznivé sociální situaci, se kterými může Poskytovatel uzavřít Smlouvu o poskytování pečovatelské služby.       

 • senioři ve věku starobního důchodu v nepříznivé sociální situaci, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • dospělé osoby, které mají z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení (osoby s invalidním důchodem) sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • rodiny s dětmi jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Věková struktura cílových skupin

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1 – 7 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Místo a čas poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována

 • terénní formou – služby jsou klientovi poskytovány v jeho přirozeném prostředí (v domácnosti) na území města Trutnova a jeho městských částí v časovém rozvrhu denně od 6.00 – 21.00 hodin

          terénní formou v Domech s pečovatelskou službou – v Trutnově se nachází celkem 7 objektů DPS, které jsou ve vlastnictví Města Trutnova.

          Provozně-technickou správu zajišťuje MEBYS Trutnov s. r. o.

 • ambulantní formou – služby jsou klientovi poskytovány ve Středisku osobní hygieny na adrese Kryblická 450, Trutnov, v časovém rozvrhu ve všední dny od 7.30 do 15.00 hodin

 • výjimky z časového rozvrhu – při odpolední službě, víkendech a svátcích Poskytovatel garantuje poskytování vybraných úkonů

 • mimo území města Trutnova – umožní-li to provozní možnosti Poskytovatele, mohou být doprovod a doprava poskytnuty i mimo Trutnov

 

 

Pečovatelská služba nenahrazuje komerční a veřejně dostupné služby.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace