Sazebník služeb

Sazebník úkonů Pečovatelské služby Trutnov platný od 01.04.2024

                                                      Projednáno a schváleno v Radě města Trutnova dne 28.02.2024, usnesení RM_2024-251/4

ÚKONY                                                                                                                    ÚHRADY            

                                                        ZÁKLADNÍ ÚKONY:

Základní sociální poradenství bezplatné
   
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
   
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
1. pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti klienta 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
2. pomoc při úkonech osobní hygieny ve Středisku osobní hygieny 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
3. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
4. pomoc při použití WC

155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)  

   
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
1. dovoz nebo donáška jídla

  50 Kč/úkon

2. pomoc při přípravě jídla a pití

155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)

3. příprava a podání jídla a pití 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
   
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:  
1. běžný úklid a údržba domácnosti 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
3. donáška vody 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
5. běžné nákupy a pochůzky 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
6. velký nákup, například týdenní nákup 160 Kč/úkon
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy   90 Kč/kg
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy   90 Kč/kg
   
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)
3. procházka v rámci udržení mobility, či v rámci zachování společenského kontaktu 155 Kč/hod (135 Kč/hod.*)

                                         

 

 FAKULTATIVNÍ (DOPLŇKOVÉ) ÚKONY**

Procházka v rámci udržení mobility či v rámci zachování společenského kontaktu 250 Kč/hod
Dohled nad uživatelem, dohled nad dodržováním léčebného režimu 250 Kč/hod.
Doprava uživatele automobilem (pouze se službou řidiče, zajišťujícího dopravu)   9 Kč/km***
Služba řidiče, zajišťujícího dopravu uživatele automobilem 250 Kč/hod.***

Ceny zprostředkovaných obědů jsou účtovány ve výši cen u dodavatelů.

Pokud poskytování úkonů včetně času nezbytného na jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se přímo úměrně krátí.

 

Vysvětlivky


*    Pokud rozsah péče v daném měsíci přesáhne 80 hodin a to i souběhem péče od jiného registrovaného poskytovatele pečovatelské služby, je účtována snížená sazba 135 Kč/hod. Rozsah hodin poskytnutých jiným poskytovatelem je klient povinen předat písemně nejpozději do třetího pracovního dne po skončení kalendářního měsíce, v němž byla služba poskytnuta.

**   Fakultativní (doplňkové) úkony lze poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných úkonů (nikoliv jako jediný požadovaný úkon)
      a pouze v případě, že to umožňuje provoz organizace.

*** Částka za dopravu odpovídá součtu těchto položek. Služba nenahrazuje běžně dostupnou veřejnou dopravu.
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace