Jaké služby poskytujeme

Základní úkony

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti /ve Středisku osobní hygieny (dále "SOH")
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Dovoz nebo donáška jídla
Pomoc při přípravě jídla a pití
Příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu
Donáška vody
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
Běžné nákupy a pochůzky
Velký nákup, například týdenní nákup
Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
Procházka v rámci udržení mobility, či v rámci zachování společenského kontaktu

Fakultativní (doplňkové) úkony

Dohled nad uživatelem, dohled nad dodržováním léčebného režimu

 

Doprava uživatele automobilem (pouze se službou řidiče, zajišťujícího dopravu)

 

Služba řidiče zajišťujícího dopravu uživatele automobilem

 

Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství je poskytováno zdarma, po dohodě se sociálním pracovníkem. Jedná se zejména o předání kontaktů na kompetentní úřady, instituce, služby a dále například pomoc s porozuměním dokumentů, pomoc s vyplněním formulářů, apod.

Fakultativní úkony

Fakultativní úkony jsou služby poskytované nad rámec základních, ze zákona vyplývajících služeb, které poskytují uživatelům vyšší komfort, případně poskytují služby občanské vybavenosti, které jsou v dané lokalitě nedostupné. Fakultativní služby lze poskytovat pouze uživatelům sociálních služeb, kteří využívají základních úkonů pečovatelské služby. Jsou doplňkem k základním službám a mohou být poskytovány, jen pokud to umožní provoz organizace.

Zdravotnické úkony neposkytujeme

V rámci pečovatelské služby nejsou poskytovány žádné zdravotnické úkony (dávkování léků, bandáže, aplikace inzulínu, apod.). Terénní zdravotní péči v Trutnově poskytuje Domácí zdravotní péče Alice a Oblastní charita Trutnov.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace